deflorationclips为您找到"

恍恍惚惚的意思

"相关结果

红红火火恍恍惚惚_百度百科 - baike.baidu.comhttps://baike.baidu.com/item/红红火火恍恍惚惚/18281155Translate this page红红火火恍恍惚惚是一句现代流行语,也是成语组合网络语,意思变为受用者在遇到大事后精神恍惚,不知所措。使用者懒惰自嘲(hhhhhhhh打容易)。

红红火火恍恍惚惚是一句现代流行语,也是成语组合网络语,意思变为受用者在遇到大事后精神恍惚,不知所措。使用者懒惰自嘲(hhhhhhhh打的容易)。
baike.baidu.com/item/红红火火恍恍惚惚/18281155

红红火火恍恍惚惚是什么意思 - 百科 - 泛见志www.fanjian.net/jbk/hhhh.htmlTranslate this page经常看到网络上大家在刷“红红火火恍恍惚惚”,关于“红红火火恍恍惚惚”是什么意思,“红红火火恍恍惚惚”是什么梗,一起来看看吧: “红红火火恍恍惚惚”是什么意思. 该词完整句式为“红红火火恍恍惚惚何厚铧”,就是哈哈哈哈哈哈哈哈哈的意思

经常看到网络上大家在刷“红红火火恍恍惚惚”,关于“红红火火恍恍惚惚”是什么意思,“红红火火恍恍惚惚”是什么梗,一起来看看吧: “红红火火恍恍惚惚”是什么意思. 该词的完整句式为“红红火火恍恍惚惚何厚铧”,就是哈哈哈哈哈哈哈哈哈的意思。
www.fanjian.net/jbk/hhhh.html

[恍恍惚惚的意思是什么]恍恍惚惚的意思https://www.wenjiwu.com/doc/hydlni.htmlTranslate this page篇一 : 恍恍惚惚的意思 【成语】: 恍恍惚惚 【拼音】: huǎng huǎng hū hū 【解释】: 神志不清、迷惘状态。

篇一 : 恍恍惚惚的意思 【成语】: 恍恍惚惚 【拼音】: huǎng huǎng hū hū 【解释】: 神志不清、迷惘的状态。
www.wenjiwu.com/doc/hydlni.html

“红红火火恍恍惚惚”是什么意思?下一句是什么?_百度知道https://zhidao.baidu.com/question/1929558277217845547.htmlTranslate this page红红火火恍恍惚惚也是一句现代流行语和成语组合网络语,使用者懒惰自嘲(hhhhhhhh打容易)。 该词完整句式为“红红火火恍恍惚惚何厚铧”,就是哈哈哈哈哈哈哈哈哈的意思

红红火火恍恍惚惚也是一句现代流行语和成语组合网络语,使用者懒惰自嘲(hhhhhhhh打的容易)。 该词的完整句式为“红红火火恍恍惚惚何厚铧”,就是哈哈哈哈哈哈哈哈哈的意思。
zhidao.baidu.com/question/1929558277217845547.html

恍恍惚惚的意思 | Yahoo 知識+https://hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=...Translate this pageFeb 22, 2011 · 最佳解答: 「恍恍惚惚的意思係模糊 、隱約 ,不可捉摸或辨認的意思 。也可作心神不定, 神志不清、 迷惘狀態o用 e + 嘅話泥講 : 就係「懵吓.懵吓」or 「10吓. 10吓」敢解啦 ! 例 1 ] 你唔係有甚麼問題嗎 ?要不然為何你神情會恍恍 ...Status: Resolved

Feb 22, 2011 · 最佳解答: 「恍恍惚惚」的意思係模糊 、隱約 ,不可捉摸或辨認的意思 。也可作心神不定, 神志不清、 迷惘的狀態o用 e + 嘅話泥講 : 就係「懵吓.懵吓」or 「10吓. 10吓」敢解啦 ! 例 1 ] 你唔係有甚麼問題嗎 ?要不然為何你的神情會恍恍 ...
hk.answers.yahoo.com/question/index?qid=...

红红火火恍恍惚惚是什么意思,其实就是哈哈哈哈狂笑 —【世界之 …https://www.souid.com/archives/19710.htmlTranslate this page有时候在看到一些有趣或者搞笑段子时候,总是会有人评论“红红火火恍恍惚惚”,一开始还觉得一脸懵,而久而久之也就明白了红红火火恍恍惚惚是什么意思

有时候在看到一些有趣或者搞笑的段子的时候,总是会有人评论“红红火火恍恍惚惚”,一开始还觉得一脸懵,而久而久之也就明白了红红火火恍恍惚惚是什么意思。
www.souid.com/archives/19710.html

恍恍惚惚的意思_恍恍惚惚是什么意思-成语词典www.fantizi5.com/chengyu/cy11840.htmlTranslate this page恍恍惚惚成语解读: 【用法分析】 作谓语、定语、状语;指人神志 【读音预警】 倡导普通话,请按照音标【huǎng huǎng hū hū】采用标准四声阅读。

恍恍惚惚成语解读: 【用法分析】 作谓语、定语、状语;指人的神志 【读音预警】 倡导普通话,请按照音标【huǎng huǎng hū hū】采用标准四声阅读。
www.fantizi5.com/chengyu/cy11840.html

恍恍惚惚_360百科baike.so.com/doc/538484-570077.htmlTranslate this page恍恍惚惚,恍恍惚惚:指神志不清、看不清、迷惘状态。出自唐·赵蕤《反经·知人》。

恍恍惚惚,恍恍惚惚:指神志不清、看不清、迷惘的状态。出自唐·赵蕤《反经·知人》。
baike.so.com/doc/538484-570077.html

恍恍惚惚的意思|恍恍惚惚是什么意思bbs.liuxue86.com/917657.htmlTranslate this page1、一时恍恍惚惚,天空里又像这个又像那个,其实什幺也不像,什幺也看不清了,必须低下头,沉静一会儿再看。

1、一时恍恍惚惚,天空里又像这个又像那个,其实什幺也不像,什幺也看不清了,必须低下头,沉静一会儿再看。
bbs.liuxue86.com/917657.html

恍恍惚惚的意思_百度知道https://zhidao.baidu.com/question/472822320.htmlTranslate this page恍恍惚惚: 神志不清、迷惘状态 亦作“ 恍恍忽忽 ”。 1.心神不定貌。《古尊宿语录·明觉禅师语录》:“放开精精冥冥 ...

恍恍惚惚: 神志不清、迷惘的状态 亦作“ 恍恍忽忽 ”。 1.心神不定貌。《古尊宿语录·明觉禅师语录》:“放开精精冥冥 ...
zhidao.baidu.com/question/472822320.html